Moje triedy a tanečný krúžok

Archive for the ‘Slovenský jazyk’ Category

Šaliansky Maťko


Máte radi povesti? Ja áno. Aj naši tretiaci sa na recitačnú súťaž opäť pripravili a naučili sa krásne povesti. Traja z nich postupujú do školského kola, ktoré sa uskutoční 14. decembra 2011.

Tu sú naši triedni víťazi:

Reklamy

Reklama


Na hodine slohu sme sa učili o reklame. Už vieme, čo je reklama, aké sú druhy reklám, čo môže byť reklamou. Na záver hodiny sme si zahrali známe, ale aj vymyslené reklamy.

Snehulienka


Na hodine čítania sa číta a číta a číta …….., ale my sme si ju opäť spestrili. Čo sme si prečítali, to sme si aj podľa scenára z Čítanky (str.112) zahrali.  

Naše literárne pokusy


Na čítaní sme sa pokúsili tvoriť. Vymýšľali sme krátke básničky, učili sme sa používať rým. Ak klikneš na odkaz, naše básne si môžeš prečítať.
Naše literárne práce

Obvodné kolo Šalianskeho Maťka


Naša Ninka Kovaliková nabrala odvahu a 1. raz sa zúčastnila takejto súťaže, kde konkurencia bola naozaj veľmi veľká. Hoci sa neumiestnila na žiadnom mieste, prajeme jej, aby nestrácala nádej, ďalej sa povestiam venovala, a tak sa aj zúčastňovala ďalších súťaží. Ninka, držíme ti aj dobudúcna palce.

Najkrajšia VIANOČNÁ ROZPRÁVKA


Radi súťažíte? Máte radi rozprávky? A čo tak vianočné?
Vyhlasujem súťaž pre všetkých žiakov I. stupňa našej školy o Najkrajšiu VIANOČNÚ ROZPRÁVKU.
Napíš rozprávku s témou Vianoc a odovzdaj mi ju do 15. decembra 2009.
Môžeš ju napísať na počítači alebo ručne. Nezabudni sa podpísať a napísať, z ktorej si triedy.
Po vyhodnotení získajú traja autori najkrajších rozprávok pekné ceny. Odovzdávanie cien bude na Vianočnej besiedke.

Slovenský jazyk inak


Povedz mi a zabudnem.

Ukáž mi a ja si spomeniem.

Ale nechaj ma zúčastniť sa a ja pochopím!

Konfucius

 

Dnes už v škole nestačí len učebnica, krieda a tabuľa. Ak chceme, aby školy „nezamrzli“ v istom bode, musíme sa my – učitelia sústavne vzdelávať a snažiť sa napredovať spolu s našimi žiakmi. Pomáhajú nám pri tom nové didaktické pomôcky. Takou je aj interaktívna tabuľa. Je to silný nástroj, ktorý podnecuje nové nápady, tvorivosť, ponúka nové možnosti, otvára nový rozmer vyučovania, prináša zážitok do vyučovacej hodiny. Aj tretiaci našej školy majú možnosť sa učiť pomocou tejto techniky, ktorá doslova "dvíha žiakov zo stoličiek".

  

Oblak značiek